List Deal 1k dành cho người mới

Điều kiện: Chỉ tài khoản shopee mới lập.
Hướng dẫn săn sale 1k trên Shopee
B1: Tạo tài khoản shopee mới hoàn toàn.
B2: Đăng nhập tài khoản mới trên app Shopee
B3:  Lựa chọn sản phẩm theo link phía dưới và đặt hàng .

LIÊN HỆ

Gửi thông tin

LIÊN HỆ